Extra - Dobbel fullskjerm X2

EXTRA ønsket at kommunisere mer direkte i mot konkurrenten Kiwi på pris.

Kunde:
EXTRA
Kanal:
lorem ipsum

Utfordringen til TV 2 Egmont var at kunne komme med en løsning som leverer både på oppmerksomhet og dekning digitalt (der man tradisjonelt har brukt andre store konkurrerende mediehus). Mulighetsrommet som ble gitt først var at kunne skille seg ut på format og dokumentere gode resultater i etterkant.​
Løsningen blev et helt nytt format, «Dobbel Fullskjerm» som også ble levert med en dekningsgaranti på 2 millioner personer i løpet av kampanjeperioden på 2 uker.​

For god dokumentasjon så har TV2 saarbeidet med RAM​
(Research an Analysis of Media) for å dokumentere dekning i personer, frekvens, demografi og en rekke parameterer rundt annonseeffekt.​

Teknisk sambeidspartner og leverandør av løsning: Madington

Kontakt