Teknisk

Her finner du informasjon om ulike annonseformater, lyd og Web-TV.

Lyd

Det godtas lyd i annonser, men den skal være brukeraktivitet, ved klikk/play knapp.

Web-TV

Om det er egen film til nett, skal denne leveres til ad@tv2.no. Videofiler kan hostes av TV2.no.
Leveringsfrist for filmkode/videofil: 5 dager.

Anbefalte formater

DVCPRO, DVCPRO HD, Windowsmedia, Flash VP6, MXF, MPEG 2, Quicktime DV 4:3 eller anamorphic(16:9). MPEG-4, H264. Jo høyere kvalitet klippet har jo bedre gjengivelse vil det bli. Kvaliteten utgjøres av :

  • Video frame size,
  • videobitrate og
  • frames pr sekund.

Audio

Videoannonser leveres med lyd som er flatet på –12db.

Minstekrav til kvalitet

Framesize: 1920×1080, square pixels for formater som H264 og MPEG-4, og WindowsMedia, datarate 5 Mbit video, 192 Kbps audio i AAC eller MP3 format(andre kan supporteres), 25 frames pr sekund, alle supporterte format nevnt over.

Anbefalt format

DVCPRO HD eller H264, og da i så høy oppløsning som mulig, for ex 1080i(1920×1080) eller 720p(1280×720). Helst 50 frames. Helst progressivt, men både 25 frames progressivt eller 50 frames interlaced er ok.

På enkelte plattformer vil videoen ha autoplay uten lyd.

Video i annonse

Det godtas video i annonser med autoplay, men lyden må være brukeraktivert og kunne stoppes/startes via en avspillingsknapp. Videofilen kan hostes av TV2.no og streames inn i annonsen.

Videofil: maks 5 MB og må være klargjort for VAST

Krav til initial load: maks 100 kb

Vi tilbyr også Streamed video med autoplay i HD format –  ta kontakt med selger for mer informasjon.