Betingelser

Info om bestillingsfrist, endringer, filmlengder og hvordan du får rekvisnummer på faktura

Last ned oversikt over betingelser

Bestillingsfrist

Bestillingsfrist er 8 uker før 1. dag i den aktuelle måneden kampanjen skal avvikles. Dette er for å sikre plass ved kapasitetsutfordringer, men det er mulig å sende bestilling etter dette tidspunkt også.

Endringer og avbestillinger

Annonsøren kan fritt endre kampanjen frem til 14 dager før første avtalte visning. Ved endring senere enn 14 dager før kampanjestart påløper et gebyr på 20 %. Endrede filmlengder og flytting av avtalte visninger innenfor en og samme periode behandles som endringer etter dette punkt.

Avbestillinger kan foretas inntil 4 uker før første avtale visning uten at gebyr påløper. Kansellering av avtalt reklameinnslag, slik at budsjettet endres for en og samme kampanjeuke, er å betrakte som en avbestilling. Ved sen avbestilling påløper gebyr etter følgende satser:

  • 2-4 uker: 60 % av avtalt kontraktsbeløp for kampanjen
  • Mindre enn 2 uker: 90 % av avtalt kontraktsbeløp for kampanjen

Filmlengder

Innslag på 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 og 60 sekunder er standard. Andre lengder forutsetter aksept fra TV 2.
Dersom en film går utover standardlengden, vil den bli fakturert opp mot nærmeste standardlengde.

Rekvisnummer på faktura

For å få rekvisnummer på fakturaene kan dere gjøre følgende:

1. Påføre rekvisnummer på TV-bestillingen, eller:

2. Legge inn rekvisnummer på markedsweben når dere henter ut visningsplaner