Reklamefilm

Her finner du informasjon om levering, tekniske spesifikasjoner og regelverk

Levering og tekniske spesifikasjoner

Film og reklamemateriell leveres digitalt via en av våre samarbeidspartnere senest 4 virkedager før første visning. Besøk gjerne deres nettsider for tekniske spesifikasjoner, leveringsbetingelser og kontaktinformasjon.

Extreme Reach

Peach Classic

Alle filmer som skal leveres til TV 2 må registreres med et løpenummer generert av Nielsen Norge A/S. Gå inn på filmkode.no  for bestilling og eventuelle spørsmål.

Regelverk

TV 2 er forpliktet til å etterfølge Kringkastingsloven.

Relevant utdrag av regelverk på innhold av reklamefilm:

 • Det kan ikke sendes reklameinnslag som inneholder varemerke eller logo som benyttes i markedsføring av produkt eller tjenester som det etter norsk regelverk er forbudt å reklamere for.
 • Det kan ikke reklameres for våpen, modeller av våpen eller leketøysutgaver av våpen.
 • Det kan ikke sendes reklameinnslag som benytter metoder til å påvirke underbevisstheten.
 • Det kan ikke sendes reklameinnslag for produkt eller tjenester som er av særlig interesse for barn og unge, jf. Lovens § 3-1. Ved vurdering av om reklame er særlig rettet mot barn skal det bl.a. legges vekt på følgende elementer:
  1. Gjelder reklamen et produkt eller tjeneste av særlig interesse for barn,
  2. Sendetidspunkt for reklamen,
  3. Om det medvirker barn under 13 år,
  4. Om det benyttes animasjon eller annen presentasjonsform som særlig appellerer til barn