Reklamefrie dager

I henhold til Kringkastingsloven har TV 2 fire reklamefrie dager i året; Langfredag, 1. påskedag, 1. pinsedag og 1. juledag

TV 2 følger Kringkastingsloven.

For å søke om plass sendes søknad til reklamefridag@tv2.no. Søknaden må inneholde informasjon om hvem dere er, hvorfor dere søker og hva dere vil ha som innhold i filmen. Dersom dere er vist tidligere så må filmkoden som er vist tidligere og ønskes vist igjen oppgis. Søknadsfrist er senest 1 måned før den aktuelle reklamefrie dagen. TV 2 AS forbeholder seg den redaksjonelle rett til å avvise enhver film. Filmen må være 30 sekunder lang og kan ikke brukes i kommersiell sammenheng hverken før eller etter visning på reklamefri dag.

Her finner du fullstendige retningslinjer for reklamefrie dager.

Levering og tekniske spesifikasjoner

Film og reklamemateriell leveres digitalt via en av våre samarbeidspartnere senest 2 uker før første visning. Besøk gjerne deres nettsider for tekniske spesifikasjoner, leveringsbetingelser og kontaktinformasjon.

Adstream

Peach Classic

Alle filmer som skal leveres til TV 2 må registreres med et løpenummer generert av Nielsen Norge A/S. Gå inn på filmkode.no for bestilling og eventuelle spørsmål.