Betingelser

Her finner du informasjon om levering, endringer, avbestillinger, måling og datapolicy.

TV2s alminnelige avtalevilkår

TV2s alminnelige avtalevilkår for digital reklame finner du ved å klikke her.

Levering

Materiell og rekvisisjon/skriftlig godkjenning skal sendes til ad@tv2.no minimum fire (4) virkedager før avtalt kampanjestart.

Annonser som krever andre tekniske løsninger enn standard, Rich Media, HTML5, ekspanderende og annet som krever testing, skal leveres syv (7) virkedager før oppstart.

Ved manglende rekvisisjon, materiell eller materiell som ikke er i henhold til tekniske spesifikasjoner innen fristen, har TV 2 rett til å utsette oppstart på kampanjen, og kan ikke garantere avtalt visningsvolum. Kunden vil ikke ha rett på kompensasjon i disse tilfellene.

 

Reservasjoner

Reservasjoner for inneværende/overlappende måned må bekreftes innen to (2) virkedager, ellers forbeholder TV 2 rettighetene til å frigjøre varelageret. 

Frist for reservasjoner som gjelder for de neste fire (4) månedene er tre (3) uker. Dersom reservasjonen ikke er blitt bekreftet innen tre (3) uker har TV 2 rett til å opphøre reservasjonen. (TV 2 vil varsle om dette før reservasjonen slettes.)

Creatives

Vi godtar i utgangspunktet max tre (3) creatives pr. format. Unntak kan avtales med ad@tv2.no

Web – TV

Ved innlevering av video på Web TV, husk å levere TVOV kode (AC Nielsen kode)

Endringer og avbestillinger

Ved avbestillinger/endringer som foretas senere enn tre (3) uker før kampanjestart påløper et gebyr på 50%

Ved avbestillinger/endringer som foretas senere enn en (1) uke før kampanjestart påløper et gebyr på 100%

Flytting mer enn tretti (30) dager frem i tid anses som en avbestilling og avbestillingsregler gjelder.

Måling og rapportering

TV 2’s annonsestyringssystem er til enhver tid gjeldende for måling og rapportering ved kjøp av kampanjer i TV 2’s digitale kanaler.

Datapolicy

For å fremme felles forståelse og klargjøre ansvarsforholdene mellom leverandører av annonseteknologi, publisister, annonsører og mediebyråer har TV 2 samarbeidet med MBL og MBLs medlemmer. Med utgangspunkt i dette samarbeidet, har TV 2 har vurdert hvilke formål som kan benyttes av tredjeparter som har tilgang til data fra våre nettsider.

TV 2 sine retningslinjer for behandling av data, med beskrivelse av hvilke formål vi tillater finner du her (norsk utgave) eller her (engelsk utgave).

Retningslinjene er bindende og gir TV 2 rett til å avslutte samarbeid med den aktuelle kjøperen fra å kjøpe annonser fra TV 2