Dette gjør vi

Her finner du informasjon om alle produktene i Konseptavdelingen

Vi forvalter et område hvor det redaksjonelle og det kommersielle møtes. Merkevaren og vår redaksjonelle troverdighet er det viktigste vi har. Derfor har vi gode rutiner for å sikre at både lovregler, presseetiske prinsipper og TV 2s verdier ivaretas. Vi sørger for at det er et tydelig skille mellom det redaksjonelle innholdet og de tilfellene der vi bistår annonsørene med å lage annonsørinnhold/reklame.

Noen ganger er det riktig for annonsører å hekte seg på programmer som allerede har etablert et stort engasjement. Dette kan de gjøre ved å sponse vårt redaksjonelle innhold. Produktene vi tilbyr er sponsorvignetter og spons-overlay, sponsede innslag på TV, produktintegrering i sendinger og sponset innhold i sosiale medier.

Når annonsørene ønsker å sette søkelys på temaer eller verdier som er viktig for dem, og når redaksjonen har sammenfallende interesser, kan det være aktuelt med FFP lineært eller digitalt.

Andre ganger er det annonsøren sin historie vi skal fortelle uavhengig av hva TV 2 har laget eller ønsker seg av redaksjonelt innhold. Da lager vi annonsørinnhold på tv2.no eller benytter andre reklameformater hos TV 2 til historiefortellingen.

Vi har den bredeste dekningen av de kommersielle TV-kanalene, den største norske strømmetjenesten TV 2 Play, den 3. største nettavisen tv2.no (ink. dekningssamarbeidet med Egmont), over 1 million følgere på Facebook og stort engasjement i sosiale medier.

Summen av dette er vår USP. Og den er det ingen andre norske mediehus som kan matche!

Programspons

  • Spons av program. På TV og live innhold, benytter vi sponsorvignetter, mens vi på TV 2 Play og TV2.no har et format som er tilpasset den digitale brukeropplevelsen; spons overlay.

Produktintegrering

  • Integrering av produkt i en redaksjonell kontekst. Plasseringen kan være av ulik art, eksempelvis     et fysisk produkt, et sted, eller en verbal plassering. Produktplasseringer kan integreres i programmets innhold i varierende grad, og mulighetene er mange.

Sponset innhold digitalt

  • Engasjerende innhold tilknyttet programmene som publiseres på sosiale medier. Eksempelvis konkurranser eller høydepunkter fra programmet tilpasset SoMe

Reklameinnhold og annonsørinnhold

  • En mulighet til å øke kunnskap til din merkevare med engasjerende innhold som treffer leserne. I redaksjonell kontekst skreddersyr vi en interessant artikkel (video, tekst, bilde) som får frem dine verdier. Annonsørinnhold kan også knyttes opp til sponsoratene ved å eksempelvis omhandle et produkt som er produktplassert.