Veileder og noen relevante sponsorregler

Her finner du informasjon om lover og regler for hva en sponsoridentifisering kan inneholde.

Hva kan en sponsoridentifisering inneholde?

  • En sponsoridentifisering kan inneholde firmanavn/firmalogo, samt produkt eller tjeneste.
  • Materiell og elementer som er brukt eller brukes i reklame kan ikke benyttes i sponsoridentifiseringen. Dette forbudet gjelder uavhengig av om reklamen har blitt formidlet via fjernsyn, radio, internett, på plakater eller på trykk.
  • Grunntanken bak reguleringen av kravene til utforming av sponsoridentifikasjon er at det skal være et klart skille mellom reklame og sponsing. En sponsoridentifikasjon skal derfor være nøytral og kan ikke fremheve egenskaper ved produkt/tjeneste eller oppfordre til kjøp.
  • Det er tillatt å vise selve produktet/tjenesten slik de fremstår i virkeligheten – med unntak av tilleggsinformasjon som er lagt til med formål om å omgå regelverket, tilpasse en sponsorvignett, eller tilleggsinformasjon om konkurranser, tredjepart eller kampanjer. For eksempel: «let og finn en gullmynt til jul», «bruk og besøk dyreparken til sommeren» eller «Ta det beste påskebildet og vinn ….», «kjøp 3 betal for 2», «ny pris – nå kun kr. 299,-» osv…..».
  • Payoff/Slogan er ikke tillatt verken i bilde eller på voice-over.
  • For sponsorvignetter på TV er bakgrunnslyd/musikk tillatt, men ikke lydlogo/jingle.
  • På voice-over på sponsorvignetter på TV er det tillatt å si firmanavn/produktnavn og eventuelt en nøytral beskrivelse av bransjetilhørighet/produktgruppe. På spons overlay på TV 2 Play og TV2.no er det tillat å vise firmanavn/produktnavn og eventuelt en nøytral beskrivelse av bransjetilhørighet/produktgruppe. Eksempel på produktgruppe kan være: suppe, rengjøringsmidler, bakesjokolade etc. Informasjon utover dette vil regnes som ulovlig tilleggsinformasjon.
  • En sponsorvignett vises med 3 sekunder og 18 frames før og etter alle program. Dersom man ønsker å vise flere ulike sponsorvignetter, må rullering på disse avtales nærmere.
  • Spons overlay vises i minimum 3 sekunder, i oppstarten og mot slutten av alle program. I tillegg har sponsorene minimum 25% share of voice på pauseknapp.
  • Reglene for visning sponsoridentifikasjon reguleres av Kringkastingsloven, Kringkastingsforskriften og Markedsføringsloven.