Solo-Idol

Solo ønsket å finne en stemme som de kunne benytte i sin markedsføring fra og med 2021.

Kunde:
Solo
Kanal:
Aktivering av Idol-sponsorat

Utfordring

Solo hadde allerede en sang til reklamefilmene sine, «I go Solo», men kontrakten med daværende artist var på vei til å gå ut. Utfordringen var derfor å finne en ny stemme til Solo-låta og integrere dette i Idol-universet.

Målet med en slik integrering av Solo og Idol var å øke Solos mentale tilgjengelighet i ønsket målgruppe.

Løsning og resultat

I samarbeid med produksjonsselskapet Fremantle igangsatte vi konkurransen «Solo-Idol» som gikk parallelt med Idol hele våren 2020, med programleder Katarina Flatland som ansikt utad. I tillegg til gjennomgående eksponering på TV ble alle Idol og Solo sine SoMe-kanaler brukt, og tv2.no. Det ble også mye annen oppmerksomhet rundt kampanjen.

Resultatet ble en sømløs og naturlig integrasjon mellom Solo og Idol, som førte til at Solo nådde ut til en ung og attraktiv målgruppe på en annerledes måte. Kampanjen økte uhjulpen oppmerksomhet med 13 % i målgruppen 15-25 år sammenlignet med samme periode året før, til tross for lavere reklametrykk.

Samarbeidet er også et godt eksempel på hvordan man kan utfordre hva som er mulig å få til, både internt og eksternt.

Kontaktpersoner

Elin Wiborg

Elin Wiborg

Senior konseptrådgiver