TV-reklame for Xplora

Xplora, et relativt ungt nordisk IOT selskap, opplevde at deres produkt, mobilklokker for barn, var et ukjent produkt for mange. I tillegg hadde merkevaren Xplora lav kjennskap.

Kunde:
Xplora
Kanal:
TV

Utfordring

Utfordringen var derfor å øke kjennskap til merkevaren, samt øke salget av mobilklokkene. Siden Xplora sin mobilklokke var et relativt ukjent produkt, var det også viktig å få frem hvorfor man bør velge dette produktet
over en smarttelefon til barn.

Løsning og resultat

Løsningen ble TV-reklame, der Xploras reklamefilm demonstrerte mobil-klokkenes funksjoner og fordeler.

Direkteeffekten på salget av TV-kampanjen var all time high - salget økte
med over 100 % sammenlignet med samme periode året før.

Xplora opplevde også en økt andel av de som vil vurdere å kjøpe og prøve produktet, og var svært fornøyde med samarbeidet.

Kontaktpersoner

Ann Kristine Illescas

Ann Kristine Illescas

Salgsleder