Sponsorvignetter på TV

Her finner du informasjon om hvordan og når materiell skal leveres

Lengde og voice på sponsorvignetter

En sponsorvignett leveres med nøyaktig lengde: 3 sek 18 frames (93 frames).

Alle sponsorvignetter leveres med voice,

Ved kjøp av RBS-sponsorat leveres to sponsorvignetter med ulike voicer:

  • En sponsorvignett leveres med «Programmet presenteres av sponsor navn eller sponsorprodukt»
  • En sponsorvignett leveres med kun «sponsor navn eller sponsorprodukt».

Ved kjøp av Program- og Sportssponsorat leveres en sponsorvignett:

Første sponsor i sponsorblokken må levere sponsorvignett med «Programmet presenteres av sponsor navn eller sponsorprodukt», men andre, tredje og fjerde sponsor leverer kun «sponsor navn eller sponsorprodukt».

Ved spørsmål ang. voice eller regelverk se Veileder og noen relevante sponsorregler eller ta kontakt med din kontaktperson i TV 2 eller marked-planning-spons@tv2.no

Levering av Sponsorvignetter

En sponsorvignett må være mottatt hos TV 2 senest 4 virkedager før første visning.

Sponsorvignetter leveres digitalt via en av våre samarbeidspartnere. Besøk deres nettsider for tekniske spesifikasjoner, leveringsbetingelser og kontaktinformasjon.

Extreme Reach

Peach Classic

Alle sponsorvignetter som skal leveres til TV 2 må registreres med en filmkode generert av Nielsen Norge A/S. Gå inn på https://filmkode.no.nielsen.com/ for bestilling og eventuelle spørsmål.