Betingelser

Her finner du informasjon om levering, endringer, avbestillinger, måling og datapolicy

Levering

Alt annonsemateriell sendes til ad@tv2.no. Standard materiell leveres innen to (2) arbeidsdager før kampanjestart. Annonser som krever andre tekniske løsninger enn standard, Rich Media, HTML5, ekspanderende og annet som krever testing, skal leveres fem (5) virkedager før oppstart.

Ved for sen levering, eller om materiell ikke er i henhold til tekniske spesifikasjoner, kan ikke TV 2 garantere at kampanjen går live til planlagt oppstart og reklamasjonsretten til kunden faller bort.

Creatives

Vi godtar i utgangspunktet max 3 creatives pr. format. Unntak kan avtales med ad@tv2.no

Web – TV

Ved innlevering av video på Web TV, husk å levere TVOV kode (AC Nielsen kode)

Endringer

Annonsøren kan fritt endre kampanjen frem til 14 dager før første avtalte visning. Ved endring senere enn 14 dager før kampanjestart påløper et gebyr på 20 %. Ved bytte av materiell mer enn én gang i løpet av kampanjeperioden, skal dette avklares på forhånd med ad@tv2.no.

Avbestillinger

Ta kontakt.

Måling og rapportering

TV 2’s annonsestyringssystem er til enhver tid gjeldende for måling og rapportering ved kjøp av kampanjer i TV 2’s digitale kanaler.

Datapolicy

For å fremme felles forståelse og klargjøre ansvarsforholdene mellom leverandører av annonseteknologi, publisister, annonsører og mediebyråer har TV 2 samarbeidet med MBL og MBLs medlemmer. Med utgangspunkt i dette samarbeidet, har TV 2 har vurdert hvilke formål som kan benyttes av tredjeparter som har tilgang til data fra våre nettsider.

TV 2 sine retningslinjer for behandling av data, med beskrivelse av hvilke formål vi tillater finner du her (norsk utgave) eller her (engelsk utgave).

Retningslinjene er bindende og gir TV 2 rett til å avslutte samarbeid med den aktuelle kjøperen fra å kjøpe annonser fra TV 2