Betingelser

Informasjon om endringer, måling og for avbestillinger og datapolicy.

Endringer

Annonsøren kan fritt endre kampanjen frem til 14 dager før første avtalte visning. Ved endring senere enn 14 dager før kampanjestart påløper et gebyr på 20 %. Ved bytte av materiell mer enn én gang i løpet av kampanjeperioden, skal dette avklares på forhånd med ad@tv2.no.

Avbestillinger

TV2.no følger INMAs standarder for avbestilling.

Måling og rapportering

TV 2’s annonsestyringssystem er til enhver tid gjeldende for måling og rapportering ved kjøp av kampanjer i TV2’s digitale kanaler.

Datapolicy

For å fremme felles forståelse og klargjøre ansvarsforholdene mellom leverandører av annonseteknologi, publisister, annonsører og mediebyråer har TV2 samarbeidet med MBL og MBLs medlemmer. Med utgangspunkt i dette samarbeidet, har TV2 har vurdert hvilke formål som kan benyttes av tredjeparter som har tilgang til data fra våre nettsider.

TV 2 sine retningslinjer for behandling av data, med beskrivelse av hvilke formål vi tillater finner du her (norsk utgave) eller her (engelsk utgave).

Retningslinjene er bindende og gir TV 2 rett til å avslutte samarbeid med den aktuelle kjøperen fra å kjøpe annonser fra TV 2