Denne teknologien bruker vi

Annonse-styringssystem

Vi bruker Google Ad Manager som annonsestyringssystem («ad server»). Ad Manager er ansvarlig for å vurdere hvilken bruker som skal eksponeres for hvilken annonse. Den registrerer reklamevisninger, klikk, videoavspillinger o.l. så både publisisten og annonsøren får innsikt i hvordan annonsen, og dermed kampanjen leverer. Det er også i ad serveren man kan angi om en kampanje kun skal rettes mot enkelte enheter, ha et frekvenstak, ikke levere visninger på søndager o.l.

Ad serveren vurderer bud som kommer inn i sanntid, via reklamebørser, mot kampanjer som er forhåndsolgt med garantert volum og avtalt pris.

Vi har satt opp Ad Manager til å prioriterer garanterte kampanjer, fremfor ugaranterte visninger som kommer gjennom RTB-delen av det programmatiske økosystemet.

Vi prioriterer garanterte kampanjer likt, uavhengig om de er solgt direkte eller som garanterte programmatiske kampanjer («Programmatic Guaranteed» via Google eller «Automated guaranteed» via Adform).

Dersom de garanterte kampanjene er i rute, som nesten alltid er tilfellet for display, vil bud som kommer inn via de programmatiske børsene, eller via deals, kunne vinne retten til å vise en annonse.

Videovarelageret har lavere volum, svinger mer og er vanskeligere å estimere enn for bannere. Det gjør at antall videovisninger som er tilgjengelig via deals vil variere mer.

Programmatiske salgsplattformer

Tett integrert i annonsestyringssystemet Google Ad Manager, finner vi også vår primære programmatiske salgsplattform (SSP), med samme navn. Det vil si at deal`er vi setter opp herfra mot Googles programmatiske kjøpsplattform Display & Video 360 fungerer godt.

Tilknyttet Ad Manager har vi en header-bidder-integrasjon hvor vi samarbeider med andre SSP`er. Dette er Adform, AppNexus og enkelte andre. Erfaring viser at dersom du som annonsør bruker en av disse kjøpsplattformene på din side, så fungerer det bedre dersom vi setter opp deal`er herfra, fremfor Google Ad Manager. Samlet står Google DV360, Adform og AppNexus for tilnærmet alle programmatiske kjøp i Norge, så vi vil få til en god integrasjon basert på hvilken kjøpsplattform som brukes.