Hvordan kjøpe oss programmatisk

Hvordan kjøpe oss programmatisk

For at vi skal kunne hjelpe deg så raskt og effektivt som mulig med å sette opp ønsket deal er det viktig at vi får følgende informasjon fra deg:

Deals via Google DV360:

 • Hvilket Seat Name og hvilket Seat ID skal dere benytte for den aktuelle dealen?
 • Hvilke av våre sider ønsker du å ha dealen satt opp på?
 • Hvilket device ønskes? Mobil, tablet, desktop eller en kombinasjon?
 • Hvilke formater ønskes?
 • Er det ønskelig med data fra oss eller legger dere til egen data?

Så fort alt dette er lagt inn og deal er opprettet vil Deal ID bli generert, men dealen vil stå som «pending proposal» inntil den er akseptert av buy side i DV360. Så fort dette er gjort vil dealen være aktiv og dere kan by på ønskede visninger.

Deals via Adform:

 • Hvilket Seat Name og Seat ID skal dere benytte for den aktuelle dealen?
 • Hvilke av våre side ønsker du dealen satt opp imot?
 • Hvilke devicer er ønskelig for dealen?
 • Hvilke formater har dere tilgjengelig?
 • Data. Ønsker dere vår eller legger dere dette til fra buy side?

Ulikt DV360 vil dealen være aktiv så fort den er generert fra vår side. Vi sender over ID, DID-nummer (Deal ID) og dere kan starte å by på ønskede visninger.

Programmatic Guaranteed (PG) eller Automated Guaranteed (AG):

Mange av våre kunder ønsker å sikre seg et avtalt visningsvolum for sin kommende kampanje. Dette kan løses ved å sette opp en PG eller en AG. Vi tilbyr alle våre formater og plasseringer på tvers av våre siter gjennom garanterte visninger.

Programmatic Guaranteed (Google):

Vi trenger følgende informasjon for å hjelpe deg så raskt som mulig:

 • Budsjett
 • DSP: DV360
 • Periode
 • Format
 • Frekvens
 • Målgruppe
 • Device
 • Pacing
 • Geo
 • Navngivning av PG-deal
 • KPI

Når PG-dealen er satt opp vil vi sende den over til deg i DV360 for gjennomgang og aksept. Så fort den er akseptert av buy side og materiell er på plass vil dealen være klar for kampanjestart.

Automated Guaranteed (Adform):

Samme oppskrift som ved kjøp via Google.

Vi trenger følgende detaljer for å hjelpe deg så raskt og effektivt som mulig:

 • Budsjett:
 • DSP: DV360
 • Periode:
 • Format:
 • Frekvens:
 • Målgruppe:
 • Device:
 • Pacing:
 • Geo:
 • Navngivning av PG-deal:
 • KPI: