Dette gjør vi

Her finner du informasjon om alle produktene i Konseptavdelingen

Vi forvalter et område hvor det redaksjonelle og det kommersielle møtes. Merkevaren og vår redaksjonelle troverdighet er det viktigste vi har. Derfor har vi gode rutiner for å sikre at både lovregler, presseetiske prinsipper og TV 2s verdier ivaretas. Vi sørger for at det er et tydelig skille mellom det redaksjonelle innholdet og de tilfellene der vi bistår annonsørene med å lage annonsørinnhold/reklame.

Noen ganger er det riktig for annonsører å hekte seg på programmer som allerede har etablert et stort engasjement. Dette kan de gjøre ved å sponse vårt redaksjonelle innhold. Produktene vi tilbyr er sponsorvignetter, sponsede innslag på TV, produktintegrering i sendinger og sponset innhold i sosiale medier.

Når annonsørene ønsker å sette søkelys på temaer eller verdier som er viktig for dem, og når redaksjonen har sammenfallende interesser, kan det være aktuelt med FFP lineært eller digitalt.

Andre ganger er det annonsøren sin historie vi skal fortelle uavhengig av hva TV 2 har laget eller ønsker seg av redaksjonelt innhold. Da lager vi annonsørinnhold på tv2.no eller benytter andre reklameformater hos TV 2 til historiefortellingen.

Vi har den bredeste dekningen av de kommersielle TV-kanalene, den største norske strømmetjenesten TV 2 Play, den 3. største nettavisen tv2.no (ink. dekningssamarbeidet med Egmont), over 1 million følgere på Facebook og stort engasjement i sosiale medier.

Summen av dette er vår USP. Og den er det ingen andre norske mediehus som kan matche!

Programspons og RBS

  • Kort tekst og eksempler med bilde/video

Produktintegrering

  • Kort tekst og eksempler med bilde/video

Sponset innhold TV

  • Kort tekst og eksempler med bilde/video

Sponset innhold digitalt

  • Kort tekst og eksempler med bilde/video

FFP

  • Kort tekst og eksempler med bilde/video

Reklameinnhold og annonsørinnhold

  • Kort tekst og eksempler med bilde/video
  • Her kommer det en link til en oversikt over alle våre annonsørinnhold (Sail)