Spons overlay på TV 2 Play og tv2.no

Spons overlay er et integrert format som vises ved inngangen og utgangen av programmet, samt ved brukerstyrt pause (se lenger ned på denne siden for ytterligere forklaring). Produktet vises i dag på våre underholdningskonsepter og sport på TV 2 Play (video on demand-seing) samt på våre digitale konsepter på TV2.no. Ved direktesending på TV 2 Play vil ordinære vignetter vises.

Tekniske krav:

 • Format: 720x406
 • Filformat: PNG eller JPG
 • Størrelse: Max 100kb

TV 2 er forpliktet til å merke alle spons overlay med «Sponset av», så for å unngå at denne merkingen ikke dekker bildet, må 360x64 piksler øverst i venstre hjørne være fri for innhold. For mer info se nedenfor.

Dette gjelder både for intro/outro og pauseplasseringen.

Alle spons overlay som skal leveres til TV 2 må registreres med en filmkode generertav Nielsen Norge A/S. Gå inn på https://filmkode.no.nielsen.com/ for bestilling og eventuelle spørsmål. En spons overlay vises i ca 5 sekunder, så bruke gjerne denne sekund lengden når filmkoden blir bestilt.

Materiale sendes til marked-planning-spons@tv2.no senest 4 dager før kampanjestart.

Anbefalinger:

 • Bruk lyse farger på logo og evt. tekst
 • Gjør det enkelt - husk at størrelsen på de ulike skjermene varierer
 • Transparent bakgrunn anbefales som hovedregel for flottest resultat

Spons overlay vises på alle devicer, og størrelsene kan variere noe. Nedenfor er det illustrert hvordan man bør ta hensyn til området øverst i venstre hjørne (360x64 piksler) slik at ikke «sponset av»-merkingen dekker bildet.

Dette området bør være fritt (safe zone):

Dette området har man til rådighet:

Eksempler på riktig og feil bruk av området:

Mer om formatet

Intro:

 • Ved programstart
 • 3-5 sekunder avhengig av antall sponsorer

Pause:

 • Ved seerstyrt pause (ca 50% av visningene på TV 2 Play pauses)
 • Som sponsor får man en rettferdig andel "share of voice" av pausevisningene (minimum 25 % av visningene)
 • Pauseknappen forsvinner i dag etter 7 sekunder, slik at seerne har mulighet til å se bildet de har pauset ved ønske

Outro:

 • Ved programslutt, før rulletekst/neste episode
 • 3-5 sekunder avhengig av antall sponsorer