Spons overlay på TV 2 Play og tv2.no

Spons overlay er et integrert format som vises ved inngangen og utgangen av programmet, samt ved brukerstyrt pause (se lenger ned på denne siden for ytterligere forklaring). Produktet vises per i dag på våre underholdningskonsepter på TV 2 Play (video on demand seeing) samt på våre digitale konsepter på TV2.no. Ved direkte-seeing på TV 2 Play vil ordinære vignetter vises.

Tekniske krav:

 • Format: 720x406
 • Filformat: PNG eller JPG
 • Størrelse: Max 100kb

Dette gjelder både for intro/outro og pauseplasseringen.

Materiale sendes til marked-planning-spons@tv2.no senest 4 dager før kampanjestart.

Anbefalinger:

 • Bruk lyse farger på logo og evt. tekst.
 • Gjør det enkelt - husk at størrelsen på de ulike skjermene varierer

Det anbefales å la omtrent 22,2% (160 x 56 piksler) øverst i venstre hjørne være fri for innhold slik at ikke merkingen "sponset av" dekker deler av bildet.

Spons overlay vises på alle devicer, og størrelsene kan variere noe. Nedenfor finner dere to ulike eksempler - et for desktop der “sponset av” merkingen relativt sett tar mindre plass, samt et for mobil der det tar større plass.

Dersom du ønsker å teste kan du bruke disse malene for safe space:

Desktop - Intro/outro

Desktop - Pausevisning

Mobil - Intro/outro

Mobil - Pausevisning

Mer om formatet

Intro:

 • Ved programstart
 • 3-5 sekunder avhengig av antall sponsorer

Pause:

 • Ved seerstyrt pause (ca 50% av visningene på TV 2 Play pauses)
 • Som sponsor får man en rettferdig andel "share of voice" av pausevisningene (minimum 25 % av visningene)

Outro

 • Ved programslutt, før rulletekst/neste episode
 • 3-5 sekunder avhengig av antall sponsorer