August

Statkraft vant sølvfisken for august 2020 med filmen «Framtiden bestemmer» laget av Kitchen.

Det var tett i teten, men likevel en verdig vinner som sto alene igjen på topp. Det klassiske tablågrepet er velbrukt, men det er en grunn til at grepet fortsatt brukes flittig i reklameblokka. Det fungerer! Vinneren utfordrer den klassiske tablåfilmen på en moderne måte via et tydelig formgrep. Visuelt fungerer sentraliseringen av aktør og øyne som midtpunkt i ruta svært bra. Det gir en ro i en rask klipperytme fordi man som seer vet hvor øynene skal falle i en film som bruker tekst fremfor voice. Filmen har nerve men evner samtidig å røre. Teksten krever fokus, men det gjør også tematikken. Derfor synes juryen at engasjementet aktivisme besitter matcher godt med filmens form og budskap. Musikken driver godt og budskapet er både viktig og fint formulert. Filmen skaper nysgjerrighet rundt Statkrafts virke og fungerer godt profilerende. Gratulerer til Statkraft og Kitchen med sølvfisk!