Januar

Årets første sølvfisk går til Telenor Mobil/ Bruk Hue.  Den skilte seg positivt ut blant januar sine 464 filmer.

Filmen tar tak i et viktig, omfattende og alvorlig tema, og klarer å treffe flere generasjoner i samme historie – uten å falle for fristelsen å bare bli pekefinger og moralistisk.  Godt dramatisert og godt produsert. Gratulerer.