Mars

Sølvfisken for mars går til en fin film for en flott sak. I et koronaår har vi alle vært mye hjemme, men det er dessverre ikke alle hjem som er like trygge og gode for barn.

I reklamefilmen «det usynlige barnet» klarer byrå/kunde å balansere den emosjonelle historien på en forbilledlig måte. Filmens oppbygging og den litt overraskende vendingen gjør at budskapet treffer oss som seere på en sterk måte.

Fine skuespillere og en låt som oppleves som skreddersydd for oppgaven gjør at filmen rører ved deg.  Juryen tror på at sølvfisk-vinneren for mars kan bidra til at flere fedre og mødre begynner å reflektere over om de ikke har et ekstra hjerte- og husrom til et barn som trenger å bli sett.